error connect Secondary DB SFEK Library - Көрініс кітаптар

Кітап:

 • Автор:

 • Автор:

 • Шыққан жылы:

 • Бөлшектің нөмірі:

 • Бөліктің атауы:

 • Тақырыптардың жалғасы:

 • Жауаптардың қысқаша сипаттамасы:

 • Тақырыптың аудармасы:

 • Сериясы:

 • Жариялау туралы ақпарат:

 • Баспа үйі:

 • Баспа орны:

 • Шығарылған уақыты:

 • Көлемі:

 • Суреттер:

 • Пән тақырыбы:

 • Тақырыпша:

 • Түйінді сөздер:

 • Индекс ISBN:

 • Бағасы (теңге):

 • Индекс УДК:

 • Индекс ББК:

 • Сілтемелер индексі:

 • Сигла:

 • Автордың белгісі:

 • Ұйым атауы:

 • Мәтін тілі:

 • Деректер коды:

 • Мамандық:

 • Мамандық:

 • Мамандық:

 • Мамандық:

 • Мамандық:

 • Мамандық:

 • Дисциплина:

 • Жазба уақыты:

 • Партиялар нөмірі:

 • Әдебиеттер түрі:

 • Жаңалар:

 • Жанр:

 • Қоймада жоқ

  саны қол жетімді кітап:

 • Кіру