Кітап: Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы [Мәтін]

 • Автор:

 • Автор:

 • Шыққан жылы: 2001

 • Бөлшектің нөмірі:

 • Бөліктің атауы:

 • Тақырыптардың жалғасы: 9, 11 сыныпты бітірушілерге арналған

 • Жауаптардың қысқаша сипаттамасы:

 • Тақырыптың аудармасы:

 • Сериясы:

 • Жариялау туралы ақпарат:

 • Баспа үйі: Жеті жарғы

 • Баспа орны: Алматы

 • Шығарылған уақыты: 0000-00-00

 • Көлемі: 96 бет

 • Суреттер:

 • Пән тақырыбы:

 • Тақырыпша:

 • Түйінді сөздер: диктанттар мен мазмұндамалар жинағы

 • Индекс ISBN:

 • Бағасы (теңге): 250-00

 • Индекс УДК:

 • Индекс ББК: 81.2(5Қаз)я72

 • Сілтемелер индексі:

 • Сигла: оқулықтар қоры

 • Автордың белгісі: Д17

 • Ұйым атауы: SFEK

 • Мәтін тілі: Қазақша

 • Деректер коды:

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Дисциплина: Web программирование и интернет технологии

 • Жазба уақыты: 2019-04-23

 • Партиялар нөмірі:

 • Әдебиеттер түрі: Кітап

 • Жаңалар:

 • Жанр: оқу- әдістемелік оқулықтар

 • Қоймада бар

  саны қол жетімді кітап:

 • Кіру