Кітап: Ұлттық есептер жүйесі

 • Автор: Мұқанбетова, С.М, Нұрзақова, А.Н

 • Автор:

 • Шыққан жылы: 2007

 • Бөлшектің нөмірі:

 • Бөліктің атауы:

 • Тақырыптардың жалғасы: Оқу құралы

 • Жауаптардың қысқаша сипаттамасы:

 • Тақырыптың аудармасы:

 • Сериясы:

 • Жариялау туралы ақпарат:

 • Баспа үйі: Заң әдебиеті

 • Баспа орны: Алматы

 • Шығарылған уақыты: 0000-00-00

 • Көлемі: 130

 • Суреттер:

 • Пән тақырыбы:

 • Тақырыпша:

 • Түйінді сөздер: бухгалтерлік есеп, ұлттық есептер жүйесі

 • Индекс ISBN:

 • Бағасы (теңге): 940-00

 • Индекс УДК:

 • Индекс ББК: 65.052

 • Сілтемелер индексі:

 • Сигла: оқулықтар қоры

 • Автордың белгісі: М86

 • Ұйым атауы: SFEK

 • Мәтін тілі: Қазақша

 • Деректер коды:

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: Учет и аудит (осн.)

 • Мамандық: Финансы (по отраслям)

 • Мамандық: @ct

 • Дисциплина: Бухгалтерский учет

 • Жазба уақыты: 2019-01-28

 • Партиялар нөмірі:

 • Әдебиеттер түрі: Кітап

 • Жаңалар:

 • Жанр: оқулық

 • Қоймада бар

  саны қол жетімді кітап:

 • Кіру