Кітап: Панфиловцы: Сборник воспоминаний ветеранов 8-й гвардейской им. И.В. Панфилова стрелкой дивидии [Текст]

 • Автор:

 • Автор:

 • Шыққан жылы: 1985

 • Бөлшектің нөмірі:

 • Бөліктің атауы:

 • Тақырыптардың жалғасы:

 • Жауаптардың қысқаша сипаттамасы:

 • Тақырыптың аудармасы: Сост. А.Усенов, Д.М.Снегин, Д.Булатов

 • Сериясы:

 • Жариялау туралы ақпарат:

 • Баспа үйі: Жалын

 • Баспа орны: Алма-Ата

 • Шығарылған уақыты: 0000-00-00

 • Көлемі: 254 с.

 • Суреттер:

 • Пән тақырыбы:

 • Тақырыпша:

 • Түйінді сөздер: Панфиловцы

 • Индекс ISBN:

 • Бағасы (теңге): 0-45

 • Индекс УДК:

 • Индекс ББК: 63.3

 • Сілтемелер индексі:

 • Сигла: оқулықтар қоры

 • Автордың белгісі: П 15

 • Ұйым атауы: SFEK

 • Мәтін тілі: Орысша

 • Деректер коды:

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Дисциплина: Web программирование и интернет технологии

 • Жазба уақыты: 2019-12-20

 • Партиялар нөмірі:

 • Әдебиеттер түрі: Кітап

 • Жаңалар:

 • Жанр: энциклопедии, справочники, словари

 • Қоймада бар

  саны қол жетімді кітап:

 • Кіру