Кітап: Қазақ тілі

 • Автор: Баймұханов С.Д.

 • Автор:

 • Шыққан жылы: 2010

 • Бөлшектің нөмірі: 3214

 • Бөліктің атауы:

 • Тақырыптардың жалғасы:

 • Жауаптардың қысқаша сипаттамасы:

 • Тақырыптың аудармасы:

 • Сериясы:

 • Жариялау туралы ақпарат:

 • Баспа үйі:

 • Баспа орны:

 • Шығарылған уақыты: 0000-00-00

 • Көлемі:

 • Суреттер:

 • Пән тақырыбы:

 • Тақырыпша:

 • Түйінді сөздер:

 • Индекс ISBN:

 • Бағасы (теңге): 3000

 • Индекс УДК: 56464

 • Индекс ББК: 81

 • Сілтемелер индексі:

 • Сигла:

 • Автордың белгісі: Б 14

 • Ұйым атауы: SFEK

 • Мәтін тілі: Қазақша

 • Деректер коды:

 • Мамандық: Финансовый контроль и аудит (осн.)

 • Мамандық: Вычислит. техника и прог. обеспечение техник осн

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Дисциплина: Казахская литература

 • Жазба уақыты: 2018-02-01

 • Партиялар нөмірі:

 • Әдебиеттер түрі: Кітап

 • Жаңалар:

 • Жанр: Художественная литература

 • Қоймада бар

  саны қол жетімді кітап:

 • Кіру