Кітап: Физика для сех. Введение в сущность структуру физики[Текст]

 • Автор: Купер, Л

 • Автор:

 • Шыққан жылы: 1973

 • Бөлшектің нөмірі: Т.1

 • Бөліктің атауы: Классическая физика

 • Тақырыптардың жалғасы: Учебное пособие

 • Жауаптардың қысқаша сипаттамасы: Под ред. докт. физ. - мат. наук Ю.А.Кравцова

 • Тақырыптың аудармасы: Пер. с англ. канд. физ. - мат. наук. С.Н.Бреуса

 • Сериясы:

 • Жариялау туралы ақпарат:

 • Баспа үйі: Мир

 • Баспа орны: М.

 • Шығарылған уақыты:

 • Көлемі: 479 с.

 • Суреттер:

 • Пән тақырыбы:

 • Тақырыпша:

 • Түйінді сөздер: физика

 • Индекс ISBN:

 • Бағасы (теңге):

 • Индекс УДК:

 • Индекс ББК: 22.3

 • Сілтемелер индексі:

 • Сигла: фонд библиотеки

 • Автордың белгісі: К92

 • Ұйым атауы: SFEK

 • Мәтін тілі: Орысша

 • Деректер коды:

 • Мамандық: Выч. техника и прог. обесп. тех осн (Не делится)

 • Мамандық: Вычислит.техника по защите инфор. осн

 • Мамандық: Информационные системы

 • Мамандық: Профессиональное обучение (по отраслям) (сокр)

 • Мамандық: Учет и аудит (осн.)

 • Мамандық: Финансы (по отраслям)

 • Дисциплина: Физика

 • Жазба уақыты: 2020-04-21

 • Партиялар нөмірі:

 • Әдебиеттер түрі: Кітап

 • Жаңалар:

 • Жанр: учебник

 • Қоймада бар

  саны қол жетімді кітап:

 • Кіру