Кітап: Азбука права: Справочно-информационный сборник [Текст]

 • Автор:

 • Автор:

 • Шыққан жылы: 1998

 • Бөлшектің нөмірі:

 • Бөліктің атауы:

 • Тақырыптардың жалғасы:

 • Жауаптардың қысқаша сипаттамасы: Сост.: Л.В.Аникеева, А.О.Бобряшова и др.

 • Тақырыптың аудармасы:

 • Сериясы:

 • Жариялау туралы ақпарат:

 • Баспа үйі: Жеті жарғы

 • Баспа орны: Алматы

 • Шығарылған уақыты:

 • Көлемі: 134 с.

 • Суреттер:

 • Пән тақырыбы:

 • Тақырыпша:

 • Түйінді сөздер: Азбука права

 • Индекс ISBN:

 • Бағасы (теңге): 170-00

 • Индекс УДК:

 • Индекс ББК: 67

 • Сілтемелер индексі:

 • Сигла: оқулықтар қоры

 • Автордың белгісі: А 35

 • Ұйым атауы: SFEK

 • Мәтін тілі: Орысша

 • Деректер коды:

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Дисциплина: Основы права

 • Жазба уақыты: 2020-04-22

 • Партиялар нөмірі:

 • Әдебиеттер түрі: Кітап

 • Жаңалар:

 • Жанр: энциклопедии, справочники, словари

 • Қоймада бар

  саны қол жетімді кітап:

 • Кіру