Кітап: Практикум по криптосистемам с открытым ключом [Текст]

 • Автор: Молдовян, Н.А

 • Автор: Н.А.Молдовян

 • Шыққан жылы: 2007

 • Бөлшектің нөмірі:

 • Бөліктің атауы:

 • Тақырыптардың жалғасы: Учебное пособие

 • Жауаптардың қысқаша сипаттамасы:

 • Тақырыптың аудармасы:

 • Сериясы:

 • Жариялау туралы ақпарат:

 • Баспа үйі: БХВ-Петербург

 • Баспа орны: СПб.

 • Шығарылған уақыты:

 • Көлемі: 304 с.

 • Суреттер: ил

 • Пән тақырыбы:

 • Тақырыпша:

 • Түйінді сөздер: информатика, криптосистема

 • Индекс ISBN:

 • Бағасы (теңге): 2269 тенге

 • Индекс УДК:

 • Индекс ББК: 37.81

 • Сілтемелер индексі:

 • Сигла: фонд библиотеки

 • Автордың белгісі: М75

 • Ұйым атауы: SFEK

 • Мәтін тілі: Орысша

 • Деректер коды:

 • Мамандық: Выч. техника и прог. обесп. тех осн (Не делится)

 • Мамандық: Вычислит.техника по защите инфор. осн

 • Мамандық: Информационные системы

 • Мамандық: Профессиональное обучение (по отраслям) (сокр)

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Дисциплина: Информатика

 • Жазба уақыты: 2020-05-13

 • Партиялар нөмірі:

 • Әдебиеттер түрі: Кітап

 • Жаңалар:

 • Жанр: учебник

 • Қоймада бар

  саны қол жетімді кітап:

 • Кіру