Кітап: Экономическая информатика и информационные системы: лабораторный практикум [Текст]

 • Автор: Яворский, В.В

 • Автор: В.В.Яворский

 • Шыққан жылы: 2008

 • Бөлшектің нөмірі:

 • Бөліктің атауы:

 • Тақырыптардың жалғасы: Учебное пособие

 • Жауаптардың қысқаша сипаттамасы:

 • Тақырыптың аудармасы:

 • Сериясы: (Профессиональное образование)

 • Жариялау туралы ақпарат:

 • Баспа үйі: Фолиант

 • Баспа орны: Астана

 • Шығарылған уақыты:

 • Көлемі: 215 с.

 • Суреттер: ил

 • Пән тақырыбы:

 • Тақырыпша:

 • Түйінді сөздер: информатика, экономическая информатика

 • Индекс ISBN:

 • Бағасы (теңге): 960 тенге

 • Индекс УДК:

 • Индекс ББК: 32.973.202

 • Сілтемелер индексі:

 • Сигла: фонд библиотеки

 • Автордың белгісі: Я22

 • Ұйым атауы: SFEK

 • Мәтін тілі: Орысша

 • Деректер коды:

 • Мамандық: Выч. техника и прог. обесп. тех осн (Не делится)

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: @ct

 • Мамандық: Учет и аудит (осн.)

 • Мамандық: Финансы (по отраслям)

 • Дисциплина: Экономическая информатика и информационные технологии

 • Жазба уақыты: 2020-05-19

 • Партиялар нөмірі:

 • Әдебиеттер түрі: Кітап

 • Жаңалар:

 • Жанр: учебник

 • Қоймада бар

  саны қол жетімді кітап:

 • Кіру